Bakini pokloni – podaci o poduzeću

Podaci o poduzeću, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.